Foreningen

cs_general03_bgimg_1400x357

Foreningen FDK vil, gennem konstant ajourføring og uddannelse,  arbejde for en forening af kostvejledere, der fremstår som en troværdig og seriøs medspiller i det sundhedsfremmende arbejde. Foreningen tilstræber at skabe et solidt fundament, der kan danne ramme om en yderligere brobygning til det etablerede sundhedssystem.
Foreningen vil  tilgodese medlemmerne med bl.a. et årligt ajourføringskursus,  udveksling af ny information bl.a. via nyhedsbreve,  facebook, hjemmeside og relevante kurser.

Foreningen vil arbejde for at udbrede kendskab om kostvejledernes kompetencer og viden indenfor det sundhedsfremmende arbejde . Via hjemmesiden vil foreningens medlemmer få mulighed for at markedsføre deres klinikker m.v. via link til egne hjemmesider, mulighed for tilkøb af bannere etc. og på den måde øge befolkningens kendskab til kostvejledere og det, de kan tilbyde. Alt dette for at medvirke til, at den enkelte kostvejleder kan udvikle sin forretning i positiv retning.
Foreningen er og skal være økonomisk uafhængig af såvel firmaer som organisationer.

Share on Tumblrhttp://www.fdk.nu/wp-content/uploads/2013/03/cs_general03_bgimg_1400x357.jpgDigg This