Kostvejledning

images-1

En uddannet kostvejleder, kan på et højt fagligt niveau vejlede nuværende og fremtidige generationer om betydningen af en sund kost og ernæring.

Ved at tage udgangspunkt i kostens indvirkning på organismen og solidt baseret på den seneste videnskabelige forskning, kan en kostvejleder inspirere og vejlede mennesker i alle aldre til en sundere kost og en bedre levevis.

Kostvejledere opfordres til løbende at tilegne sig den nyeste viden indenfor ernæring, og til at udforske sammenhængene mellem kost, livsstil, helbred og sygdom. Der forskes for øjeblikket meget i kostens indvirkning på sundhed og sygdom, primært i USA, og denne viden kan kostvejledere løbende tilegne sig via denne netværksgruppe.

Med udgangspunkt i det enkelte menneske skal en kostvejleder være i stand til at give brugbare redskaber vedr. sund kost og ernæring.

Kostvejledere kan bestride stillinger såvel indenfor det private som det offentlige sundhedsvæsen, og dermed være medvirkende til, at udbrede kendskabet til betydningen af en sund kost baseret på gode råvarer.

Grundstenen blandt kostvejledere er uafhængighed. Uafhængighed af producenter og importører af såvel fødevarer som kosttilskud. En sådan uafhængighed sikrer en uvildig og objektiv vejledning af den enkelte.

En kostvejleder har en bred uddannelse og en viden om anatomi og fysiologi samt sygdomslære på fagligt højt niveau.

Udgangspunktet for en kostvejledning er kosten. En sund og nærende kost er forudsætningen for en organisme i balance.
En kostvejledning har til formål at afdække eventuelle ubalancer og via en ny kostsammensætning og tilførsel af nødvendige næringsstoffer, at tilføre kroppen hvad den behøver for at genfinde balancen.
Balance betyder ikke nødvendigvis et sygdoms- og symptomfrit liv, men en tilstand der sætter organismen i stand til at stimulere egne ressourcer og dermed føre til større overskud og bedre trivsel. Gode råd omkring livsstilsfaktorer som bl.a. motion og arbejdsforhold hører nødvendigvis med til helhedsvurderingen.
En kostvejleder arbejder med det mål at bearbejde menneskers holdning til madvarer og madvaner og klarlægge fordele ved omlægning til økologisk kost og livsstil. En ren og sund kost er klart den faktor der har størst betydning for bevarelse af et godt helbred livet igennem.

Du kan læse mere om uddannelse til kostvejleder på Kostakademiet’s hjemmeside.

Share on Tumblrhttp://www.fdk.nu/wp-content/uploads/2013/03/images-11.jpegDigg This